http://www.rooisgemengdkoor.nl

Het bestuur E-mail


Het Roois Gemengd Koor is een vereniging. De leden kiezen een bestuur dat namens hen de dagelijkse leiding van de vereniging op zich neemt.

Dit bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Jaarvergadering of zonodig tijdens een andere Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van het koor bestaat momenteel uit:

          Harrie van den dsc_0892.jpgBrand, voorzitter 

          Ria van Erp, secretaris

          Peter van de Kerkhof, penningmeester 

          Thea van de Ven, interne communicatie

          Jacqueline van Aalst, lid

  

 

 

Onder de interne communicatie valt o.a. de ledenadministratie en de berichtgeving aan de leden. 

Overigens is elk bestuurslid graag bereid om informatie over het koor te geven!

Ook in vele andere taken wordt het bestuur bijgestaan door werkgroepen en commissies.