Beknopte historie

Op 8 juni 1945 werd Gemengd Koor Sint-Oedenrode opgericht doordat dirigent Ben Muller zijn dameskoor Sint-Cecilia en zijn Rector Vromans Zangclub voor heren samenvoegde. Lokaal werd deze naam al gauw Roois Gemengd Koor. In 2020 hoopt het Gemengd Koor Sint-Oedenrode haar 75-jarige bestaan te vieren. Hieronder de beknopte geschiedenis van het Roois Gemengd Koor. 

 

1945-1982 – Ben Muller, nationaal en internationaal

Oprichter Ben Muller wist met zijn koor al snel een hoog niveau te bereiken met een repertoire voor geoefende koren. Dit omvatte o.a. klassieke werken, polyfone stukken, opera- en operettekoren en bewerkingen van volksliederen.

Met name door de bijzondere vertolking van de volksliederen ontstonden goede contacten met personen in de vakwereld van het lied zoals Marie-Cécile Moerdijk en Jules de Corte. De KRO en de NCRV maakten 20 radio-opnamen van het koor. Contacten met buitenlandse koren, gelegd bij internationale festivals, brachten een verrijking van het repertoire van volksliederen en negro spirituals met zich mee.

 

1982-2007 – Ad van de Wetering, verbreding en grootse projecten

In 1982 droeg Ben Muller het stokje over aan Ad van de Wetering, die veel nieuwe ideeën meebracht. Hij verbreedde het repertoire en verlegde accenten in de verschillende muziekgenres. Zijn buitengewoon grote repertoirekennis droeg aan deze verbreding bij.

Opvallend was dat Ad van de Wetering grote werken op het programma nam die met orkestbegeleiding werden uitgevoerd. Het eerste werk van deze aard was Dido and Aeneas van Purcell bij het 40-jarig koorjubileum in 1985, met optredens in Rooi en Veghel. In 1989 volgde uitvoeringen van het Requiem van Donizetti in Rooi, Eindhoven en Veghel. In 1995 stond het Dettingen Te Deum van Händel op het programma in Best, Son en Rooi. In 1999 zong het koor, aangevuld met leden van vocaal ensemble Ad Hoc, Henk van Riel’s Dulce Lignum. In 2000 was het koor met orkest in Rooi en Schijndel te beluisteren met het Magnificat van Durante, waarvan ook een CD-opname werd gemaakt.

Ook met pianist Henk van Riel als begeleider heeft Ad van de Wetering met het koor grote werken uitgevoerd. In 1999 was dat bijvoorbeeld Captain Noah and his Floating Zoo van Horovitz en in 2005 Summer Sunday, eveneens van Horovitz. Dat het koor een experiment niet schuwde bleek in 2003 uit de opvoering van Evolution, een beeld- en klankenwerk over het onstaan en de evolutie der kosmos van componist Jeroen van Vliet. Het thema en de enscenering was bedacht door een van de koorleden, Cor van Mosseveld.

Projectkoor

Sinds 2000 kent het Roois Gemengd Koor ook het verschijnsel van Projectkoor. Dit is een koorsamenstelling van een aantal leden van het RGK en externe deelnemers, die zich voor de duur van het project inschrijven. Met zulke projectkoren voerde Ad van de Wetering een 3-tal werken uit. In 2001 was dat (opnieuw) Dido and Aeneas in Best en Rooi. In 2002 was dat het Requiem van Fauré in Schijndel en Rooi. In 2004 klonken de Liebesliederwalzer van Brahms in Schijndel en Rooi.

Reizen

Hoogtepunten in het koorleven waren ongetwijfeld ook de diverse binnenlandse en buitenlandse reizen, waaraan optredens op bijzondere lokaties waren gekoppeld. Zo was het koor te horen in o.a. de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel, de Sint-Jan in Den Bosch, de Basiliek van Echternach en in het Strahovklooster in Praag. Aan deze prachtige reizen bewaren veel koorleden bijzondere herinneringen, mede door de plezierige sfeer die de actiivteiten van het koor steeds weer kenmerken.

Om gezondheidsredenen moest Ad van de Wetering het in 2007 wat rustiger aan gaan doen. Tweede dirigent Peter Raaijmakers dirigeerde het koor gedurende de herfst van 2007.

 

2008-2010 – Willem Heldens, vrijer repertoire

Per 1 januari 2008 kwam de muzikale leiding in handen van Willem Heldens. Deze jonge, enthousiaste dirigent bracht nieuwe manieren van werken met zich mee. Hij leerde het koor o.a. thuis te repeteren met behulp van muziekvoorbeelden via de computer. Zijn repertoirekeuze was breed en varieerde van ernstige, niet eenvoudige werken tot luimige, lichtvoetige stukjes. 

Hoogtepunten onder zijn leiding waren o.a. het kerstconcert in 2008 met Engelse liederen en het Dotterbloemconcert in 2009 met prachtige naar de natuur verwijzende liederen. In 2010 was het concert Het komt allemaal wel weer goed de klapper, waarbij de koorleden in allerlei formaties en opstellingen kolder- en cabaretliedjes over het publiek uitstortten.

Wegens drukte door uitbreiding van zijn taken in zijn dagelijks werk als docent/coördinator muziek aan pabo De Kempel moest Willem Heldens aan het eind van 2010 zijn dirigentschap bij het RGK beeindigen. Dit tot grote spijt van de koorleden.

 

2011-2016 – Ad Vergouwen, veelzijdigheid en samenwerking

Ad Vergouwen, uit Udenhout, had van 1 januari 2011 tot en met december 2016 de muzikale leiding in handen. In deze periode zong het koor 23 concerten. Gaandeweg wist Ad zijn grote muzikale kennis en dirigeerkwaliteiten aan de groep over te brengen. Ad hield van een veelzijdig repertoire: van klassiek tot modern.

Belangrijk waren de lente- en zomerconcerten: in 2013 zong het koor het prachtige The food of love met een grote variatie aan liederen; een jaar later La Primavera, met liederen in lentestemming. Tijdens alle concerten traden professionele gastsolisten op of muzikanten van de muziekschool of plaatselijke muziekverenigingen.

Ad was voorstander van samenwerking met andere koren. In 2011 en 2012 zong het Roois Gemengd Koor over en weer met het Koninklijk Toonkunstkoor Aurora uit Oosterhout en met het Princenhage’s Mannenkoor. 

Onder leiding van Ad Vergouwen werden projectkoorleden aangetrokken, met name voor het jubileumconcert Weet dat je welkom bent in 2015 en het concert In Vrijheid in 2016.

Bijzonder waren ook de jaarlijkse kerstconcerten met verschillende thema’s. Twee concerten werden samen met vier andere koren uit Sint-Oedenrode opgevoerd. Hoogtepunt was het Kerstoratorium van Heinrich Fidelis Muller, met drie solisten.

Ad componeerde speciaal voor het Roois Gemengd Koor Missa pro amicis, dat op 15 oktober 2012 officieel werd overhandigd. Het koor heeft deze mis verschillende keren uitgevoerd.

December 2016 eindigde het dirigentschap van Ad Vergouwen bij het Roois Gemengd Koor. 

 

2017-2020 – nogmaals Willem Heldens, nieuwe uitdagingen

In 2017 trad Willem Heldens opnieuw aan als dirigent. Onder zijn leiding maakt het Roois Gemengd Koor kennis met de Lichtenbergmethode en lichtvoetig repertoire naast de vertrouwde werken; volop uitdaging voor het koor.

Bij de ALV in april 2018 gaf Marius Wijnakker, na 13 jaren, de voorzittershamer over aan Harrie van den Brand. Dit deed Marius op geheel eigen wijze met een gedicht en een mooi boekwerk.

In 2018 stopte musicus-componist Henk van Riel (Sint-Oedenrode, 1959) bij het Roois Gemengd Koor. Vanaf 1982 was hij de trouwe, virtuose begeleider op piano en orgel. In die 36 jaar heeft Henk een belangrijke rol gespeeld bij  veel noemenswaardige gebeurtenissen van het Roois Gemengd Koor. Onvolprezen is zijn liefde voor de muziek die o.a. tot uiting kwam in de realisatie van een eigen orgel, zoals door koorlid Peter Termeer beschreven in dit artikel uit 2005.

In het coronajaar 2020 besloot Willem Heldens vanwege persoonlijke redenen te stoppen met het dirigeren van het RGK. Dit tot ontzetting van het koor. Zijn enthousiasme, vernieuwingsdrang en muzikale vorming middels de Lichtenbergmethode hebben het koor en de koorklank veel goed gedaan.

 

2020 – 2022 – Nicky Bouwers, stemvorming en muziekleer

Na het plotselinge vertrek van Willem Heldens herpakt het bestuur zich snel en voortvarend. In november 2020 neemt dirigente Nicky Bouwers met veel energie en vertrouwen de muzikale leiding over. Ondanks dat zingen in groepsverband niet mogelijk is, komen koorleden bijeen voor muziekonderwijs in een andere vorm.

 

 

2022 – Fred Weijers

In maart 2022 neemt het bestuur afscheid van Nicky Bouwers en vraagt Fred Weijers om als interim-dirigent het Roois Gemengd Koor te leiden naar RooiVolKoren 2022.  Na het optreden bij RooiVolKoren beeindigen Fred en het koor het interim-dirigentschap.

Kijk hier voor een uitgebreide terugblik op de recente koorjaren.

 

2022 – 2023 Anja Koldenhof-Timmers

Voor het kerstconcert 2022, tevens (uitgesteld) jubileumconcert van het koor, treedt Anja koldenhof-Timmers aan als interim-dirigent. Anja legt met haar achtergrond als stemcoach veel accent op stemoefeningen in het koor en brengt nieuwe energie en elan in de groep. Onder haar leiding geeft het RGK, samen met Dameskoor Aurora en het Roois Kamerkoor, een mooi en sfeervol kerstconcert. Hoewel het koor erg graag met Anja verder zou gaan

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial