Terugblik

2019

Concert ‘Vrijheid klinkt door’ op zondagmiddag 15 september in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Dit concert was een onderdeel van de festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Het koor zong een brede variatie aan liederen van ‘We’ll meet again’ tot Mae-e’ en van het Largo uit Symphony No. 9 “From the New World” van Dvorak tot ‘Imagine’ van Lennon. Muziek waarin de vrijheid doorklinkt! Brechje van den Brand begeleidde het koor op de vleugel en de harpisten Luca Appeldoorn en Annelies Bremmers zorgden voor een muzikaal intermezzo. Zij lieten prachtige klankkleuren tot leven komen.

Workshop Lichtenbergermethode op zaterdag 13 april door Maria Coolen. Al zingend met de vingers in de oren, staand op een tennisbal, met diverse gebaren, ontvangend en duwend tegen een muur (of elkaar) en tenslotte met een blaadje uit de telefoongids hebben de koorleden ervaren wat dit doet met de klank. Een gezellige en inspirerende workshop waarop dirigent Willem Heldens kan voortborduren.

Algemene Leden Vergadering op maandagavond 8 april. Naast de gebruikelijke personele wisselingen, jaaroverzicht van secretaris, penningmeester, dirigent en commissies zijn ook de Strategische visie 2019-2022 en de vernieuwde website gepresenteerd.

2018

Kerstmis in Zorgcentrum Odendael is een vast onderdeel van het jaarprogramma van het koor: het Roois Gemengd Koor zorgt voor de opluistering van de dienst op kerstavond in het zorgcentrum Odendael te Sint-Oedenrode. Dit jaar onder begeleiding van dirigent Peter Raaijmakers en pianiste Brechje van den Brand.

Kerstconcert ‘Past three o’clock op zondag 23 december in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode met Norbert Bartelsman op piano en orgel. Concert in samenwerking met fluitkwartet Flutonic en met ruimte voor volkssamenzang.

Rooi VolKoren d.d. 7 oktober 2018

Deelname aan Rooi VolKoren op zondag 7 oktober in het centrum van Sint-Oedenrode. Het Roois Gemengd Koor gaf op drie verschillende locaties een kort optreden.

Zomerconcert ‘A Wondrous Walk’ op zondagochtend 1 juli in Cultureel Centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode. Het koor maakt een wandeling door een kleurige mengeling van liederen waarin we ons verwonderen over de schoonheid van de natuur en al wat haar omringt; Gevoelens en emoties, verbazing en ideeën die het teweegbrengt bij de mens, verklankt in eenvoud en rijkdom.

Musicus-componist Henk van Riel stopt in de loop van het jaar bij het Roois Gemengd Koor dat hij vanaf 1982 virtuoos heeft begeleid op piano en orgel.

Afscheidsfeestje Marius Wijnakker tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 16 april. Na 13 jaar geeft Marius Wijnakker de voorzittershamer door aan Harrie van den Brand. Marius ontvangt een prachtig bankje met de tekst “’n lutske op de vang” en verrast het koor met een schitterend zelfgemaakt boekje met terugblikken en gedichten.

2017  

Kerstconcert ‘Een kind brengt hoop’ op zondag 17 december in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode onder leiding van dirigent Willem Heldens en met piano-/orgel-begeleiding van Henk van Riel. Het programma omvat traditionele en oud-Engelse kerstliederen met ruimte voor volkssamenzang; sfeervol als vanouds. Met een mooie bijdrage van vioolensemble Strijk en Co: jonge vioolleerlingen onder leiding van docente Andrea Pieper. Aangevuld met een gesproken woord van pastor Vincent Blom, Jef de Schepper en een slotwoord van voorzitter Marius Wijnakker.

Het verzorgen van de dienst op kerstavond in zorgcentrum Odendael te Sint-Oedenrode kon in 2017 niet doorgaan i.v.m. dirigentenwissel en zijn agenda voor deze avond.

2016

Kerstmis in zorgcentrum Odendael is een vast onderdeel van het jaarprogramma van het koor: het verzorgen van de dienst op kerstavond in het zorgcentrum.

Kerstconcert ‘Duif‘ op zondag 18 december in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Een gezamenlijk optreden van het Roois Gemengd Koor met koor Aurora, Gemengd Koor Polyhymnia, Gemengd Koor Cantecleer en het Roois Kamerkoor. Verder werkten mee het Klarinetensemble van Harmonie Nijnsel, een kindergroep van de Kienehoefschool en orgel- en pianobegeleiding van Henk van Riel.

Leven in Vrijheid’ 2016

Concert ‘Leven in Vrijheid’ op 1 en 2 oktober in Cultureel Centrum Mariëndael. Met de vertolking van liederen uit diverse perioden bezingt het Roois Gemengd Koor in klank en woord de roep om vrijheid. Na de oproep tot een heroïsche strijd met het ‘Bataille de Marignan’ volgt het beeld van de oorlogsverschrikking en gevolgen als onderdrukking, ballingschap en vluchtelingen. Toch is er ook altijd weer de eeuwige hoop op vrede en vrijheid. ‘Als je goed luistert hoor je de wind die fluistert dat er vrede komt’, en ‘Imagine all the people’. Om te besluiten met Thé Lau dat het niet gemakkelijk is. ‘Vrijheid is niet iets dat zo van straat wordt opgeraapt. Vrijheid die wordt bevochten. Op een oorlog die nooit slaapt.’

2015

Op 8 juni 2015 was het precies 70 jaar geleden dat dirigent Ben Muller het Gemengd Koor Sint-Oedenrode oprichtte, al gauw het Roois Gemengd Koor genoemd. In de loop der jaren werd een rijk repertoire opgebouwd dat liederen van over de hele wereld omvat: van klassiek tot pop, van opera tot musical, goed in het gehoor tot eigentijds. 

Kerstconcert “When a baby is born” in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode op 20 december met dirigent Ad Vergouwen en aan de piano/orgel Henk van Riel. Met deelname van tien projectzangers en een klarinet-trio van de Nijnselse Harmonie. Gezongen worden A Wassail to Keep Out the Cold van Oliver Barton, delen uit de Weihnachts Responsorien van Johann Michael Haydn en andere, bekende kerstliederen. En natuurlijk ontbreekt de samenzang met de aanwezige toehoorders niet.

Ceciliaviering op 17 november in de Vresselse Hut te Nijnsel met v.l.n.r. op foto de jubilarissen Joke van der Aa en Riky van Pinxteren (60 jaar), Hans van Genugten (25 jaar) en Jeanne van Kaathoven en Wilma Gommers (12½ jaar).

Jubileumconcert “Weet dat je welkom bent” op 11 oktober in Cultureel Centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode. Van Mozart tot Meeuwis met dirigent Ad Vergouwen en aan de vleugel Henk van Riel. Met medewerking van projectzangers en solowerk van accordeonist Tom van Aarle.

Stemvorming en koorcoaching met Harjo Pasveer op 19 september voor koor- en projectleden in de Beckart te Nijnsel.

Gezelligheid troef tijdens de jubileumreis

Jubileumreis naar Leuven van 5 t/m 7 juni met een abdijbezoek in Postel, stadsrondleidingen in Leuven en een brouwerijbezoek. De terugreis zondag beginnend met het uitvoeren van de Mis Amici in de abdij Keijzersberg en daarna de lunch met bezoek aan het begijnhof te Diest. Afsluitend buffet in de Gouden Leeuw te Sint-Oedenrode.

Een concert van Zang en vriendschap en Crescendo uit Oisterwijk op 12 april te Moergestel met een aantal gastzangers van het Roois Gemengd Koor. 

2014

Kerstconcert ‘In Dulce Jubilo’ in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode op 21 december met dirigent Ad Vergouwen en aan het orgel Henk van Riel. Met medewerking van MIK Recorder Players onder leiding van Eleanor de Groot. 

Ceciliaviering op 17 november in de Vresselse hut te Nijnsel waarbij voorzitter Marius Wijnakker de 60-jarige jubilaris Annie van der Hofstad in het zonnetje zet (foto links). 

Concert ‘La Primavera’ op 15 juni in Cultureel Centrum Mariëndael te Sint Oedenrode. Dirigent Ad Vergouwen en aan de piano Henk van Riel, met medewerking van Margaret Forrest, harp.

2013

Kerstoratorium. Onder grote belangstelling voerde het Roois Gemengd Koor 22 december in de Martinuskerk in het centrum van Sint-Oedenrode het Kerstoratorium van H.F. Müller uit. In dit ingetogen en toegankelijke oratorium traden als solisten op: Nico Bolmer (tenor) en Jacqueline Bosch (sopraan).
Na het oratorium brachten beide solisten ieder een eigen sololied. Ook het koor had nog enkele mooie kerstliederen op het programma. De piano- en orgelbegeleiding was in meer dan goede handen bij Henk van Riel.
Het oratorium werd uitgevoerd in projectvorm zodat ook niet-leden konden deelnemen. Vijf leden van Gemengd Koor Cantecleer en twaalf leden van Koninklijk Toonkunstkoor Aurora uit Oosterhout hebben als projectlid deelgenomen. Zie recensie.

Ceciliaviering op 18 november in de Vresselse hut te Nijnsel. ‘Met Fancy en Fair naar een gezellige avond.’ Jubilaris is Lucy Claessens met 12½ jaar koorlidmaatschap. Met vele optredens zoals gewoonlijk uit eigen gelederen. 

Jacqueline Bosch

The Food Of Love, een concert over de liefde. De liefde in al haar hoedanigheden (de allesverterende, de onbereikbare, maar ook de gebroken, enz.) is een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie voor tekstdichters en componisten. Het Roois Gemengd Koor bracht 15 september liefdesliederen uit verschillende stijlperioden (van renaissance tot heden). Toehoorders konden niet alleen het koor beluisteren, maar ook de sopraan Jacqueline Bosch. Koor en soliste werden op de vleugel begeleid door Henk van Riel. Zie recensie.

Laatste kooravond voor de zomervakantie op 24 juni met een bezoek aan ‘de verleden tijd’ in Hoeve Strobol te Nijnsel met een gezellige nazit bij Thea van de Ven. 

Viering van 125 jaar KBZON in Autotron te Rosmalen d.d. 20 april; een inspiratiemoment voor het bestuur met informatie en vele optredens van koren allerlei uit het gehele land. 

Missa pro amicis Tijdens een dienst in de Sint-Martinuskerk in het centrum van Sint-Oedenrode zong het Roois Gemengd Koor 13 januari de door dirigent Ad Vergouwen gecomponeerde Missa pro amicis. Uit het spontane applaus en de complimenten na afloop bleek de waardering van de toehoorders. Ook Pastoor Blom was ingenomen met deze nieuwe, voor het Roois Gemengd Koor geschreven mis. Zie de recensies in plaatselijke weekbladen en in het eigen koormagazine.

2012

Kerstconcert ‘Wij komen tezamen’ op 16 december in de Eerschotse  Goede Herder Kerk te Sint-Oedenrode; een gezamenlijk kerstconcert op initiatief van het Cultureel Platform, met vijf Rooise koren, het Koperkwintet van NJA, Henk van Zutven op gitaar en Henk van Riel als organist. 

Ceciliaviering  ‘Het leven vieren’ op 19 november in De Vriendschap te Boskant met maar liefst 6 jubilarissen: Dora Bertens 50 jaar, Lambert van Pinxteren 50 jaar, Hendrikje Damen 40 jaar, Jef de Schepper, Diny van Happen en Mieke Huiskens allen 25 jaar. Een leuke avond met veel liederen en ludieke optredens van de leden. 

‘Missa pro Amicis’ van dirigent Ad Vergouwen werd op 15 oktober overhandigd aan het Roois Gemengd Koor. Een gemakkelijke uit te voeren driestemmige mis met orgelbegeleiding. Jef De Schepper bedacht de naam Missa pro Amicis.

Concert ‘Het andere Wenen’ Een dubbelconcert op 7 oktober in Mariëndael samen met het Princenhagen’s Mannenkoor uit Breda, op de vleugel begeleid door Marlous Nypels. Henk van Riel begeleidde zoals gebruikelijk het RGK. Een mooi concert in Weense sferen met aan het slot de wals An der schönen blauen Donau, begeleid door beide pianisten. 

2 Juli, de laatste repetitieavond voor de zomervakantie gaat het koor op de fiets naar het Damiaancentrum in Sint-Oedenrode voor een rondleiding en kennismaking. Met een gezellige afsluiting bij Pan en Cook.

Zomerconcert in Sociaal Cultureel Centrum De Koe te Breda op 24 juni. Een concert samen met het Princenhagen’s Mannenkoor dat eveneens onder leiding staat van dirigent Ad Vergouwen. Een concert met een variatie aan liederen.

Concert ‘Elgar in twee koren’ Samen met Koninklijk Toonkunstkoor Aurora uit Oosterhout treedt het Roois Gemengd koor 11 maart op in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Met Ad Vergouwen als dirigent en Henk van Riel op het Smitsorgel. Aan bod komen liederen van Elgar en het Te Deum van Elgar. Met een orgelsolo uit de sonate in Dm van A. Guilmant.  Tot slot het prachtige Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré, een graag gezongen werk door het RGK, begeleid op het Smitsorgel.  

Stemtest 28 januari en 4 februari Een stemmeninventarisatie door dirigent Ad Vergouwen samen met collega Frank Hermans. Met als uitslag een goede muzikaliteit en voldoende stemmenmateriaal. 

2011

Kerstconcert in de Martinuskerk op 18 december is het eerste kerstconcert met dirigent Ad Vergouwen. Het Roois Gemengd Koor weet onder zijn vakkkundige leiding en met de attente en solide begeleiding van organist Henk van Riel een bijzonder mooie uitvoering te geven met een rijke klank en met een overtuigende presentatie. Veel bezoekers spreken hun waardering uit voor de keuze van de muziek en de uitvoering ervan. Ze hebben ook genoten van het goed gekozen en virtuoos uitgevoerde solowerk op het Smitsorgel door Henk van Riel.

Superkoor In de mooie Sint-Jansbasiliek van Oosterhout was het Roois Gemengd Koor 20 november te horen in een gezamenlijk optreden met Toonkunstkoor Aurora. Beide koren staan onder leiding van Ad Vergouwen. De ca. 80 leden van Aurora en de ca. 50 leden van het RGK vormen voor deze gelegenheid samen een superkoor van zo’n 130 leden om enkele bijzondere werken uit te voeren. Op het programma staan vooral wereldlijke en religieuze werken van Edward Elgar, maar ook werken van Jef Tinel en Gabriël Fauré vullen de gewelven van de basiliek. Rob Nederlof brengt twee orgelwerken ten gehore en begeleidt Lieke Nolen-Beens die met veel virtuositeit enkele stukken speelde op fluit.

 Grenze(n)loos Zomerconcert Het Roois Gemengd Koor gaf 3 juli haar eerste optreden onder leiding van de nieuwe dirigent Ad Vergouwen. Op het programma van dit zomerse concert staat een waaier van 16 liederen, verdeeld over 4 categorieën: volkslied, liefdeslied, drinklied en theaterlied, en dat in de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels. Deels kwamen de liederen uit het bestaande koorrepertoire, deels ging het om voor het koor nieuwe stukken, door de dirigent meegebracht. Het publiek kreeg met dit concert een zeer afwisselend programma met (leuke bewerkingen van) bekende en minder bekende liedjes. Jammer genoeg was het weer niet goed genoeg voor een kooroptreden op het buitenpodium van Mariëndael, dus moest worden uitgeweken naar de grote zaal. De sfeer en de prestaties waren er niet minder om. Door de grote fleurige panelen waarop 4 koorleden de 4 thema’s hadden uitgebeeld, en door de goedgekozen koorkleding werd de nogal donkere zaal omgevormd tot een kleurrijk geheel. Het publiek was zeer enthousiast. Kijk hier voor een recensie in Midden Brabant door Mattie De Schepper.

2010

Kerstconcert  ‘Hoe schoon licht de Morgenster’ naar het koraal van Philipp Nicolai (1556 -1608) waarvan de tekst drie keer voorkwam in dit concert. Hoewel sneeuw zorgde voor gladde wegen, hadden velen de Martinuskerk opgezocht om het concert bij te wonen. Zij konden luisteren naar – voor een deel onbekende – Nederlandstalige en ook enkele Duitstalige kerstliederen. De tere sfeer van het kerstverhaal in de liederen werd door het koor heel goed getroffen. Het hoogtepunt was voor velen Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn uit het onvoltooide oratorium Christus van Felix Mendelssohn. Het Koperkwintet van NJA vulde de zeer ruime akoestiek van de Martinuskerk met een medley van kerstliederen, afgewisseld met een prachtig gespeeld Adagio van Albinoni. Dit werk past bijna perfect in de galmende gewelven van deze kerk.

Met dit concert beëeindigde Willem Heldens na drie jaar zijn dirigentschap bij het Roois Gemengd Koor. Drie jaren waarin het koor volop heeft kunnen profiteren en genieten van het aanstekelijke  enthousiasme en de vakkundige inbreng van deze veelzijdige dirigent. Drie jaar is weliswaar een relatief korte tijd voor een dirigentschap bij een koor, maar toch is zijn bijdrage aan het koor van uitermate groot belang geweest. Aan het slot van het concert werd het publiek op Russische wijze goede wensen toegezongen met Mnogaja Ljeta in een bewerking, speciaal voor het koor gemaakt door de per 1 januari 2011 aantredende dirigent Ad Vergouwen.

Paradijsvogels, het thema van de Culturele Dagen van 25 en 26 september, zette het koor op het spoor van veelkleurigheid in letterlijke en figuurlijke zin die liederen met zich mee kunnen dragen. In een informele sfeer en opstelling in het koetshuis van Kasteel Henkenshage bracht het koor haar ‘kleurliederen’ ten gehore. Het programma paste prima in de gezellig drukke sfeer van de Culturele Dagen, die met een enorme variëteit in presentaties bij mooi weer een groot succes werden.

Concert ‘Het komt allemaal wel weer goed' Het koor is 25 april in een heel andere stijl: losjes en wat cabaretesk. Kijk hier voor de recensie in Midden Brabant van 28 april.

Koorweekend i.v.m. het 65-jarig bestaan. Onder een stralende zon bezocht het koor 9-11 april, via het schilderachtige plaatsje Saarburg, de prachtige stad Trier. Voor sommigen een eerste, voor anderen een hernieuwde kennismaking met de Basilica, de Sint-Petersdom, de Porta Nigra en vele andere historische gebouwen en locaties. In Altersheim Schweich gaf het koor twee keer na alkaar een concert, hetgeen door luisteraars en koorleden zeer gewaardeerd werd. Op de terugreis werd Aken aangedaan, waar men kon rondkijken in de Dom. De hele reis is, zoals bij het Roois Gemengd Koor gebruikelijk, weer uiterst gezellig.

2009

2008

2007

2006

2005