Welkom

op de website van Gemengd Koor Sint-Oedenrode, ofwel het Roois Gemengd Koor.

Presentatie bij afscheid dirigent

Op 24 april nam Anja Koldenhof-Timmers afscheid van het RGK met een presentatie aan familieleden en Vrienden van het koor. Gezondheidsredenen dwongen haar te stoppen met het werk op avonden. De presentatie bestond uit stemvormingsoefeningen op de wijze zoals Anja dat sinds haar aantreden in oktober 2022 steeds heeft gedaan.

Met uitleg van theorie op grote papieren over de vloer uitgespreid. Ze betrok daar ook de bezoekers in en na enige enthousiaste aanmoediging van Anja oefende tenslotte de hele zaal. Na de oefeningen presenteerde het koor liederen die sinds januari van dit jaar waren ingestudeerd. Anja’s echtgenoot Tom begeleidde het koor bij enkele van deze nieuwe liederen.

Ondanks de voor zowel dirigent als koor verdrietige aanleiding tot deze avond was er een plezierige sfeer. Eigenlijk de sfeer die Anja altijd in elke repetitie wist te op te roepen.

Voorzitter Harrie van den Brand spreekt Anja en de aanwezigen toe.

Lintjes bij het RGK

Het heeft de Koning behaagd Frank van Geffen en Marijn van den Akker een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Frank van Geffen is nu actief lid bij ons koor en Marijn van den Akker was lange tijd bestuurlid van ons koor.

Allebei proficiat!

Frank
Marijn

Jubileum-Kerstconcert 2022

Foto Cor van Oorschot

Op 11 december gaf het Roois Gemengd Koor haar uitgestelde jubileumconcert i.v.m. het 75-jarig bestaan van de vereniging. Om dit jubileum te vieren brachten drie koren in één concert een gezamenlijk kerstprogramma ten gehore: het Roois Gemengd Koor, het dameskoor Aurora en het Roois Kamerkoor.

In de kersttijd, waarin we vaak onze behoefte aan vrede extra onderstrepen, is de grimmige oorlog in Oekraïne buitengewoon voelbaar. Daarom had elk koor ook een Oekraïens lied in zijn programma. Ook werd er een Oekraïens gedicht voorgelezen door een van de Oekraïense vluchtelingen die in Sint-Oedenrode onderdak hebben gevonden. Twee fluitisten zorgden voor een intermezzo.

Voor een nabeschouwing door Mattie De Schepper in de MooiRooiKrant zie hier.


Interim dirigent

Op de repetitie-avond van 10 oktober deed interim dirigent Anja Koldenhof-Timmers haar intrede. Zij gaat het Roois Gemengd Koor voorbereiden op het jubileumconcert van het koor, tevens kerstconcert, samen met het koor Aurora, het Roois Gemengd Koor, en het Roois Kamerkoor. Dit concert zal plaatsvinden op 11 december. Meer informatie over de dirigent staat hier.


Muziekcollege 15 februari 2020 met 75 zangers van 12 tot 82 jaar

Het Roois Gemengd Koor is opgericht in 1945 en telt momenteel 38 actieve zangers. Voor deze zangers en zangeressen is de muziek, het zingen, het belangrijkste bindmiddel maar ook de onderlinge contacten en overige ledenactiviteiten zowel in als buiten het koor zijn van groot belang.

Dirigent Fred Weijers heeft in maart 2022 het stokje overgenomen van Nicky Bouwers. Onder zijn muzikale leiding werkt het Roois Gemengd Koor verder aan muzikaliteit, muziekkennis en het zingen vanuit je hele lijf en geest. Bij gelegenheid wordt het koor aan de piano begeleid door Brechje van den Brand.

De repetities zijn op maandagavond in Cultureel Centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode.

De organisatie van het Roois Gemengd Koor bestaat uit een bestuur,  werkgroepen en commissies. Gezamenlijk zijn zij betrokken bij alle activiteiten van het koor en geven een praktische invulling aan zowel muzikale- en ledenactiviteiten.

Het repertoire kan worden omschreven als een mengeling van klassieke en modernere muziek waarbij het koor zoekt naar enige diepgang en uitdagingen niet uit de weg gaat. Mogelijke beperkingen zijn er in de stemmenbalans. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Met name maakt het koor graag kennis met hoge mannenstemmen (tenoren).

Het koor werkt graag met thema’s, een voorkeur die zich goed leent voor het werken in projectvorm. Hieraan kunnen ook anderen dan de eigen koorleden deelnemen.

‘Vrijheid klinkt door’ 15 september 2019 (Foto: Guus Boot)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial