Welkom

op de website van Gemengd Koor Sint-Oedenrode, ofwel het Roois Gemengd Koor.


RGK viert kerst 2023 in eigen kring

Een groot kerstconcert in de Martinuskerk zit er dit jaar niet in voor het Roois Gemengd Koor. Er zal daarom een kerstconcert in eigen kring worden gehouden in de Knoptorenkerk. Het koor geeft dat concert samen met Siskin, het bekende trio van zingende zussen, uit Sint-Oedenrode. Vanwege de beperkte ruimte in de kerk mag ieder koorlid 1 familielid of de partner meebrengen.

Het koor vraagt m.n. alle trouwe bezoekers van vorige kerstconcerten begrip voor deze beperking en wenst hen fijne kerstdagen en voorspoed in het nieuwe jaar toe.


Eredirigent Ad van de Wetering overleden

Op 19 sept 2023 overleed Ad van de Wetering. Ad was van 1982 tot 2007 dirigent van het RGK en sindsdien eredirigent.

Om gezondheidsredenen moest Ad stoppen met zijn dirigentschap, wat hij tot dan toe met ontzettend veel gedrevenheid en muzikaliteit had uitgeoefend. Ad bezat de kracht om mensen enthousiast te maken en te inspireren. Met zijn aanwijzingen, vaak in zijn heel eigen humor gegoten, wist hij een aangename sfeer te maken bij repetities en het nablijfuurtje.

Met het GKS voerde Ad behalve de gangbare concerten in voorjaar, zomer, najaar en kerst ook nog grote muziekstukken met orkest uit die niet vaak op het repertoire van amateurkoren te vinden zijn. Bijvoorbeeld: Dido and Aeneas van Purcell (1985), Requiem van Donizetti (1989), Dettingen Te Deum van Händel (1995), Magnificat van Durante (2000). Met deelname van projectkoorleden (zangers van buiten het RGK) voerde hij o.a. uit: Dulce Lignum van Henk van Riel (1997), Dido and Aeneas (2001), Requiem van Fauré (2002), Liebeslieder van Brahms (2004).

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Carla en hun kinderen en kleinkinderen.Interview met nieuwe dirigent Janine Pas

Janine Pas, operadiva en culturele duizendpoot voor het Roois Gemengd Koor

door Cor van Mosseveld, koorlid

“We hebben heel goed nieuws!” Zo luidde het bericht dat de leden van het Roois Gemengd Koor tijdens hun vakantie ontvingen van het bestuur via de interne communicatie. Niet opnieuw een interim maar een dirigent die er ‘voor gaat’. Niet de minste en bovendien een bekende voor het koor en Sint-Oedenrode. Janine Pas, operadiva met een schitterende staat van dienst en internationale bekendheid. Eens in een glansrijke solistenrol samen met het koor, nu neemt zij de leiding voor het koor.

Met haar drukke internationale carrière, de vele culturele werkzaamheden en het werk als zangdocente wilde Janine naar wat rustiger vaarwater. Zij zag de oproep van het Roois Gemengd Koor en solliciteerde. Bestuur en Janine vonden elkaar. Niet alleen vanwege haar roots. Haar moeder en verschillende familieleden zongen lange tijd bij Het Gemengd Koor. Maar ook vanwege de sterkte van het koor. Het koor kent een lange geschiedenis, heeft een goede structuur en koorinrichting, de taken zijn verdeeld en er is voldoende gevarieerd repertoire. Bovendien houdt Janine wel van een uitdaging. Hoe kunnen we mooie muziek maken, muzikaal werken. De lijnen van de muziek leren kennen. Het combineren van interpretatie, adem en energie voor optimaal plezier in het zingen.

Natuurlijk is er de bereidheid om goed samen te werken met het bestuur, de leden en de commissies. Nieuwe leden bij het koor zijn dan ook meer dan welkom. Janine: “Het Roois Gemengd Koor is altijd sterk onderdeel geweest van het culturele leven in Sint-Oedenrode en we proberen dit te blijven. Het is een basis, een vaste pijler.” Verschraling van het verenigingsleven raakt alle sectoren in de gemeenschap. We zullen het samen moeten doen, de verenigingen, de dorpsgemeenschap en het gemeentebestuur. Janine staat er voor open!


Aan de slag na de zomervakantie

Vanaf 28 aug 2023 staat het Roois Gemengd Koor onder leiding van dirigent Janine Pas.

Kom gerust ‘ns binnengelopen in Mariëndael om een idee te krijgen over het Roois Gemengd Koor of om mee te zingen! De repetities zijn van 20:00 tot ca. 22:00 u met een pauze rond 21:00 u. Na afloop van de repetitie blijven veel leden nog even in de foyer om een praatje te maken en/of een drankje te nemen. Dat vergroot nog het plezier van zo’n maandagavond!

Affiche van het Jubileumconcert van het koor in 2005 waarop Janine Pas is aangekondigd.


Presentatie bij afscheid dirigent Anja

Op 24 april nam Anja Koldenhof-Timmers afscheid van het RGK met een presentatie aan familieleden en Vrienden van het koor. Gezondheidsredenen dwongen haar te stoppen met het werk op avonden. De presentatie bestond uit stemvormingsoefeningen op de wijze zoals Anja dat sinds haar aantreden in oktober 2022 steeds heeft gedaan.

Met uitleg van theorie op grote papieren over de vloer uitgespreid. Ze betrok daar ook de bezoekers in en na enige enthousiaste aanmoediging van Anja oefende tenslotte de hele zaal. Na de oefeningen presenteerde het koor liederen die sinds januari van dit jaar waren ingestudeerd. Anja’s echtgenoot Tom begeleidde het koor bij enkele van deze nieuwe liederen.

Ondanks de voor zowel dirigent als koor verdrietige aanleiding tot deze avond was er een plezierige sfeer. Eigenlijk de sfeer die Anja altijd in elke repetitie wist te op te roepen.

Voorzitter Harrie van den Brand spreekt Anja en de aanwezigen toe.

Lintjes bij het RGK

Het heeft de Koning behaagd Frank van Geffen en Marijn van den Akker een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Frank van Geffen is nu actief lid bij ons koor en Marijn van den Akker was lange tijd bestuurlid van ons koor.

Allebei proficiat!

Frank
Marijn

Jubileum-Kerstconcert 2022

Foto Cor van Oorschot

Op 11 december gaf het Roois Gemengd Koor haar uitgestelde jubileumconcert i.v.m. het 75-jarig bestaan van de vereniging. Om dit jubileum te vieren brachten drie koren in één concert een gezamenlijk kerstprogramma ten gehore: het Roois Gemengd Koor, het dameskoor Aurora en het Roois Kamerkoor.

In de kersttijd, waarin we vaak onze behoefte aan vrede extra onderstrepen, is de grimmige oorlog in Oekraïne buitengewoon voelbaar. Daarom had elk koor ook een Oekraïens lied in zijn programma. Ook werd er een Oekraïens gedicht voorgelezen door een van de Oekraïense vluchtelingen die in Sint-Oedenrode onderdak hebben gevonden. Twee fluitisten zorgden voor een intermezzo.

Voor een nabeschouwing door Mattie De Schepper in de MooiRooiKrant zie hier.


Interim dirigent

Op de repetitie-avond van 10 oktober deed interim dirigent Anja Koldenhof-Timmers haar intrede. Zij gaat het Roois Gemengd Koor voorbereiden op het jubileumconcert van het koor, tevens kerstconcert, samen met het koor Aurora, het Roois Gemengd Koor, en het Roois Kamerkoor. Dit concert zal plaatsvinden op 11 december. Meer informatie over de dirigent staat hier.


Muziekcollege 15 februari 2020 met 75 zangers van 12 tot 82 jaar

Het Roois Gemengd Koor is opgericht in 1945 en telt momenteel 38 actieve zangers. Voor deze zangers en zangeressen is de muziek, het zingen, het belangrijkste bindmiddel maar ook de onderlinge contacten en overige ledenactiviteiten zowel in als buiten het koor zijn van groot belang.

Dirigent Fred Weijers heeft in maart 2022 het stokje overgenomen van Nicky Bouwers. Onder zijn muzikale leiding werkt het Roois Gemengd Koor verder aan muzikaliteit, muziekkennis en het zingen vanuit je hele lijf en geest. Bij gelegenheid wordt het koor aan de piano begeleid door Brechje van den Brand.

De repetities zijn op maandagavond in Cultureel Centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode.

De organisatie van het Roois Gemengd Koor bestaat uit een bestuur,  werkgroepen en commissies. Gezamenlijk zijn zij betrokken bij alle activiteiten van het koor en geven een praktische invulling aan zowel muzikale- en ledenactiviteiten.

Het repertoire kan worden omschreven als een mengeling van klassieke en modernere muziek waarbij het koor zoekt naar enige diepgang en uitdagingen niet uit de weg gaat. Mogelijke beperkingen zijn er in de stemmenbalans. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom. Met name maakt het koor graag kennis met hoge mannenstemmen (tenoren).

Het koor werkt graag met thema’s, een voorkeur die zich goed leent voor het werken in projectvorm. Hieraan kunnen ook anderen dan de eigen koorleden deelnemen.

‘Vrijheid klinkt door’ 15 september 2019 (Foto: Guus Boot)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial