Organisatie

Bestuur

Het Roois Gemengd Koor is een vereniging. De leden kiezen een bestuur dat namens hen de dagelijkse leiding van de vereniging op zich neemt. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Jaarvergadering of zonodig tijdens een andere Algemene Ledenvergadering. Momenteel bestaat het bestuur uit:

V.l.n.r. Hanny, Jacqueline, Harrie, Ria en Peter

Harrie van den Brand      voorzitter

Ria van Erp                          1e secretaris

Jacqueline van Aalst         2e secretaris

Lia Bekkers                         penningmeester

Hanny Dijkers                    interne communicatie

Onder de interne communicatie valt o.a. de ledenadministratie en de berichtgeving aan de leden. Elk bestuurslid is graag bereid om informatie over het koor te geven!

 
Werkgroepen en commissies

In vele taken wordt het bestuur bijgestaan door werkgroepen en commissies. Deze groepen hebben zowel een idee-vormende als een uitvoerende taak. Binnen het Gemengd Koor Sint-Oedenrode zijn de volgende werkgroepen en commissies actief:

De Concertcommissie (Dajenne van der Vleuten, Marius Wijnakker, Leny Gruithuijzen, Hanny Dijkerszorgt voor de organisatie rondom concerten zoals: uitvoeringsruimte, kleding, opstelling, te spreken teksten, evt. choreografie, lichtbeelden, etc.

De Muziekcommissie (Jacqueline van Aalst, Frank van Geffen, Lodewijk Janssen, Dajenne van der Vleuten) vormt een klankbord voor de dirigent en draagt voorstellen aan bij het samenstellen van het muziekprogramma voor concerten en uitvoeringen.

De Activiteitencommissie (Wilma van Boxtel, Hendrikje Damen) organiseert de ledenactiviteiten zoals Ceciliafeest, seizoenssluiting en kooruitstapjes.

De Werkgroep Communicatie zorgt voor persberichten, flyers, affiches en programmaboekjes en de website (Cor van Mosseveld, Peter Termeer en Manon van den Boogaard). Deze werkgroep krijgt op ad hoc basis ondersteuning van Marius Wijnakker.

De Technische Commissie (Peter Bunk en Peter Termeer ter ondersteuning)  draagt zorg voor vervoer, locatie-inrichting en ondersteuning met apparatuur en techniek. Op de foto van links naar rechts: Hans van Genugten, Peter Termeer, Henk Oerbekke. De plaats van Hans van Genugten wordt sinds september 2020 – na 30 jaar! – ingenomen door Peter Bunk

 

En de ‘eenmansfracties’:

Maken Midifiles: Bep van Geffen.

Beheer Muziekarchief: Ada Hillenaar.

Beheer Koorarchief: Lia Bekkers.

 


 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial