Koor

September 2021 telt het Roois Gemengd Koor 40 actieve zangers; 12 sopranen, 14 alten, 7 tenoren en 7 bassen. Soms is het ledental tijdelijk groter door deelname van zangers die voor de duur van een project inschrijven. Een aantal leden is al menig jaar bij het koor, maar ook zien we elk jaar nieuwe gezichten. Lid zijn van het Roois Gemengd Koor is meer dan alleen maar zingen. Gezelligheid is ook een van de pijlers waarop het koorleven steunt.

Het koor is een echte vereniging met lief en leed, met veel hartelijkheid en vriendschappen. De vaste wekelijkse repetitie op maandagavond is een niet te missen ontmoetingspunt voor sociale contacten en het groepsgevoel. Na afloop van de repetitie wordt er gezellig ‘nagebuurt’ met een drankje voor de liefhebber. Er zijn seizoensafsluitingen en een feestelijke Ceciliaviering in oktober met optredens uit eigen gelederen. En niet te vergeten… af en toe een mooie koorreis of uitstapje met concertuitvoering.

Nieuwe leden worden hartelijk ontvangen en krijgen de nodige aandacht zodat zij zich snel thuisvoelen in de vereniging. Meestal duurt het dan ook niet lang of zij zingen de stempartijen mee alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Onder de muzikale leiding van dirigent Nicky Bouwers werkt het Roois Gemengd Koor verder aan stemvorming en koorklank. Dit doet het koor door op speelse wijze beter waar te nemen met alle zintuigen. Je zingt en spreekt immers met je hele lijf en geest. Het voelt ook plezieriger en vrijer; het denken en controleren wordt uit het zingen gehaald.

‘Vrijheid klinkt door’ Martinuskerk Sint-Oedenrode 15-09-2019
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial