http://www.rooisgemengdkoor.nl

Werkgroepen en commissies E-mail
Koorleden die belangstelling hebben voor bepaalde werkzaamheden van het koor kunnen hun activiteit ontplooien in een van de werkgroepen of commissies.

Deze groepen hebben zowel een idee-vormende-  als een uitvoerende taak.

In het koor zijn de volgende werkgroepen en commissies actief:

 

De Concertcommissie ( met een roulerende bezetting ) zorgt voor de organisatie rondom concerten zoals:

uitvoeringsruimte, kleding, opstelling, te spreken teksten, evt. choreografie, lichtbeelden, etc.

De Muziekcommissie vormt een klankbord voor de dirigent en draagt voorstellen aan bij het samenstellen van het muziekprogramma voor concerten en uitvoeringen.

De Activiteitencommissie organiseert de ledenactiviteiten zoals Ceciliafeest,seizoenssluiting en kooruitstapjes.

  activiteitencommissie dsc_6544a.jpg

 De Werkgroep Communicatie zorgt samen met het bestuur voor public relations zoals persberichten, website, flyers, affiches en programmaboekjes. 

De Technische Commissie draagt zorg voor vervoer, locatie-inrichting en ondersteuning met apparatuur en techniek.

   p1050908a.jpg

 

 

technische commissie  

 

 

 

Verder zijn er nog enkele "eenmansfracties":

Beheer Koorkleding (beheer van reserve koorkleding)

Beheer Muziekarchief (beheer van de koorpartituren)

Beheer Archief van het bestuur (beheer van alle verslagen,correspondentie en organisatiedocumenten)